Main menu

toezichtsvisie, toezichts- en toetsingskader workshop

Met de herziene woningwet en de nieuwe governancecode zijn enkele nieuwe aspecten aan het instrumentarium van bestuur en raad van commissarissen toegevoegd. In deze workshop komen de visie op toezicht en het toezichts- en toetsingskader aan de orde.

Lees meer: toezichtsvisie, toezichts- en toetsingskader workshop

Opleiding Wooncoöperatie

Voor bestuurders, strategen en/of huurders van woningcorporaties

Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt zelfstandig te
voorzien in het beheer en onderhoud van hun woningen.

Workshop wooncoöperatie: alternatief voor zelfredzame huurders en kopers!

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen huurders door de nieuwe Woningwet een
wooncoöperatie oprichten. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Dat is de
vraagstelling die centraal staat in deze workshop die incompany op maat wordt gemaakt.

Lees meer: Opleiding Wooncoöperatie

kennisontwikkeling governancemodellen

workshop governance modellen

Maatschappelijk is er sprake van een toegenomen druk op het functioneren
van de commissarissen. 

Hoe gaat u als commissaris en bestuur hiermee om?

In deze bijeenkomst maakt u kennis met verschillende governance modellen en wordt uw
inzicht vergroot in de werking ervan.

Lees meer: kennisontwikkeling governancemodellen

Zoeken