Main menu

Zelfevaluatie toekomstgericht

Zelfevaluatie RvC: toekomstgericht met de Prospectieve zelfevaluatie 

Hebt u het ook gehad met het achteromkijken? Wilt u ook liever vooruit kijken?

De achteromkijkende zelfevaluaties blijven nodig, maar wissel deze af met een op de toekomstgerichte zelfevaluatie. Een toekomstgerichte zelfevaluatie zonder checklist, zonder vragenlijst of informatievergaring vooraf over de afgelopen periode.

Vooral als er nieuwe commissarissen zijn benoemd, maar ook bij zittende commissarissen (en bestuur) is er behoefte om te kijken naar de toekomst:

  • -      wat zijn onze verwachtingen;
  • -      wat zijn de vraagstukken, de scenario’s die straks aan de orde zijn;
  • -      hoe functioneert de RvC daarbij efficiënt en effectief?

     Waar ligt de kracht van uw RvC en wat zijn de valkuilen in dat perspectief?

Vooruitkijken in de prospectieve zelfevaluatie betekent kijken naar de lange termijn en, in dat licht, maatregelen nemen op de korte termijn. Natuurlijk nemen we hierbij de ervaringen van het afgelopen jaar mee: we behouden het goede en vervangen wat beter kan voor het toekomstperspectief.

Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een combinatie met een incompany opleiding? Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Toezichtvisie de routine voorbij

Het zijn mooie discussies die er spelen rond de publicatie die ik schreef voor
Atrivé over maatschappelijk gedreven governance. Eén van die discussies
gaat over de toezichtvisie. De herkenning is daar. Impliciet heeft iedere
commissaris en iedere bestuurder een toezichtvisie en de vraag is: hoe maak je
deze bespreekbaar, gedeeld, geaccepteerd en gedragen. Deze vragen zijn de
leidraad voor dit artikel.

Moet het anders?

Lees meer: Toezichtvisie de routine voorbij

WNTstaffel en checks and balances

Hij is er! De nieuwe staffel van Blok heeft een ware metamorfose ondergaan.

Wat ik mij sinds de inwerkingtreding van de WNT al afvraag, en het wordt in de toelichting op de WNT-staffel opnieuw bevestigd, is hoe het gaat met de onafhankelijke rol van de accountant in deze.

Lees meer: WNTstaffel en checks and balances

Zoeken